Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Osiągnięcia 2017

Czcionka:
 • Realizacja zobowiązań wynikających z projektu RPOWŚ na lata 2007 - 2013 pn. „Zakup autobusów w celu świadczenia usług transportu publicznego dla miasta Sandomierza” w związku z wypadkiem autobusu w dniu 01.09.2016 r. i koniecznością uzupełnienia taboru autobusowego (utrzymanie wskaźnika produktu).
 • Przeprowadzenie procedury odszkodowawczej.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup autobusu.
 • Zakup autobusu Sancity M09LE z silnikiem Euro 6 i jego dostosowanie do wymagań obowiązujących w ZKM.
 • Optymalizacja komunikacji miejskiej.
 • Obsługa pasażerów z pociągów turystycznych relacji Kielce – Sandomierz - Kielce oraz Rzeszów – Sandomierz – Rzeszów  w okresie kwiecień – sierpień 2017 r.
 • Październik 2012 – Październik 2017 r. – Pozytywne zakończenie trwałości projektu pn. „Zakup autobusów w celu świadczenia usług transportu publicznego dla miasta Sandomierza” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich  i rewitalizacja małych miast”, działanie 6.1 ”Wzmocnienie regionalnych i sub – regionalnych ośrodków wzrostu”.
 • Finalizowanie działań związanych z udziałem w realizacji konkursowego projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”  w ramach gospodarki niskoemisyjnej działanie 3.4.
 • Finalizowanie umowy przewozowej zawieranej na okres 10 lat w ramach powierzenia zadań z zakresu realizacji transportu publicznego dla miasta Sandomierza.
 • Firma PTC Gromadzki dokonała modyfikacji projektu umowy przewozowej na lata 2018-2027 o założenia dotyczące  zmian modelu finansowego wynikającego z przewidywanego zakresu usług, planowanej taryfy przewozowej oraz zakupów inwestycyjnych dotyczących miedzy innymi taboru autobusowego. Podpisanie umowy planowane jest na 19.12.2017 r.
 • Trwają prace nad sfinalizowaniem treści Studium Wykonalności dla projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” gdzie beneficjentem jest Urząd Miasta Sandomierza, termin składania dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dn. 29.12 2017 r. 

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki