Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o Projekcie

Czcionka:

INFORMACJA 5

Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO) otrzymał potwierdzenie, że projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" został zrealizowany w terminie, podczas realizacji projektu nie zostały nałożone przez WFOŚiGW w Kielcach żadne korekty finansowe. W wyniku szczegółowej weryfikacji wniosku zostało potwierdzone osiągnięcie zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku został ostatecznie zatwierdzony wniosek o płatność końcową projektu, wobec czego na ten dzień datuje się całkowite rozliczenie i zakończenie realizowanego projektu.


INFORMACJA 4

Projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" ma się przyczynić do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Realizacja inwestycji jest zwieńczeniem kilkuletnich starań Burmistrza oraz Władz miasta Sandomierza o znalezienie środków finansowych na pokrycie kosztów zaplanowanego zakresu prac, niezwykle ważnych dla miasta, a w szczególności jego zabytkowej starówki.

Dzięki tym staraniom, a także pomocy Władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, w dniu 05.02.2010 została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota dofinansowania wynosi 14,9 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji 29,1 mln zł.

Na pokrycie części wkładu własnego PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości do 4,6 mln zł. Umowa o pożyczkę została podpisana w dniu 11 sierpnia 2011 roku a następnie kilkukrotnie aneksowana.

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje:

 • budowę oraz renowację sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie starego miasta, wymianę oraz budowę wodociągu w obrębie starego miasta, renowację oraz budowę kanalizacji deszczowej w obrębie starego miasta,
 • budowę kanalizacji ulic Trześniowskiej i Holowniczej (prawobrzeżna część Sandomierza),
 • modernizację istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Inwestycję, w imieniu samorządu miasta realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

I etap inwestycji zakończył się w październiku 2013 roku.

Spółka czyniła starania o rozszerzenie Projektu poprzez pozyskanie dodatkowych funduszy z POIŚ na realizację II etapu dalszej modernizacji oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

W dniu 17 marca 2014 roku podpisano Aneks nr 5, bowiem uzyskaliśmy zgodę na realizację II etapu projektu.

Do zakresu prac prowadzonych w II etapie zalicza się:

 • remont i modernizację istniejącej drogi wewnętrznej,
 • wymianę instalacji maszyn i urządzeń.

Planowane zakończenie robót przewidzianych w II etapie do końca czerwca 2015 roku.


INFORMACJA 3

Projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" ma się przyczynić do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Realizacja inwestycji jest zwieńczeniem kilkuletnich starań Burmistrza oraz Władz miasta Sandomierza o znalezienie środków finansowych na pokrycie kosztów zaplanowanego zakresu prac, niezwykle ważnych dla miasta, a w szczególności jego zabytkowej starówki.

Dzięki tym staraniom, a także pomocy Władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, w dniu 05.02.2010 została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota dofinansowania wynosi 14,9 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji 29,1 mln zł.

Na pokrycie części wkładu własnego PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości do 4,6 mln zł. Umowa o pożyczkę została podpisana w dniu 11 sierpnia 2011 roku a następnie kilkukrotnie aneksowana.

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje:

 • budowę oraz renowację sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie starego miasta, wymianę oraz budowę wodociągu w obrębie starego miasta, renowację oraz budowę kanalizacji deszczowej w obrębie starego miasta,
 • budowę kanalizacji ulic Trześniowskiej i Holowniczej (prawobrzeżna część Sandomierza),
 • modernizację istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Inwestycję, w imieniu samorządu miasta realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Inwestycja zakończyła się w październiku 2013 roku.

Spółka czyni starania o rozszerzenie Projektu poprzez pozyskanie dodatkowych funduszy z POIŚ na realizację II etapu dalszej modernizacji oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.


INFORMACJA 2

Projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" ma się przyczynić do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Realizacja inwestycji jest zwieńczeniem kilkuletnich starań burmistrza oraz władz miasta Sandomierza o znalezienie środków finansowych na pokrycie kosztów zaplanowanego zakresu prac, niezwykle ważnych dla miasta, a w szczególności jego zabytkowej starówki.

Dzięki tym staraniom, a także pomocy władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, w dniu 05.02.2010 została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota dofinansowania wynosi 14,9 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji 29,1 mln zł.

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje:

 • budowę oraz renowację sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie starego miasta, wymianę oraz budowę wodociągu w obrębie starego miasta, renowację oraz budowę kanalizacji deszczowej w obrębie starego miasta,
 • budowę kanalizacji ulic Trześniowskiej i Holowniczej ( prawobrzeżna część Sandomierza),
 • modernizację istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Inwestycję, w imieniu samorządu miasta realizować będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Planowany termin rozpoczęcia prac w budowlanych - lipiec 2010, a zakończenia - październik 2013.


INFORMACJA 1

Projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" ma się przyczynić do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Realizacja inwestycji jest zwieńczeniem kilkuletnich starań burmistrza oraz władz miasta Sandomierza o znalezienie środków finansowych na pokrycie kosztów zaplanowanego zakresu prac, niezwykle ważnych dla miasta, a w szczególności jego zabytkowej starówki.

Dzięki tym staraniom, a także pomocy władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, w dniu 05.02.2010 została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota dofinansowania wynosi 14,9 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji 29,1 mln zł.

Na pokrycie części wkładu własnego PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości do 4,6 mln zł. Umowa o pożyczkę została podpisana w dniu 11 sierpnia 2011 roku a następnie kilkukrotnie aneksowana.

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje:

 • budowę oraz renowację sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie starego miasta, wymianę oraz budowę wodociągu w obrębie starego miasta, renowację oraz budowę kanalizacji deszczowej w obrębie starego miasta,
 • budowę kanalizacji ulic Trześniowskiej i Holowniczej ( prawobrzeżna część Sandomierza),
 • modernizację istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Inwestycję, w imieniu samorządu miasta realizować będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki