Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie zadania - rozbudowa i doposażenie istniejącego PSZOK

Utworzono dnia 08.01.2020
Czcionka:

Budowa i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK to wynikające z ustawy zadanie własne gminy, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom funkcjonowania systemu zbierania odpadów komunalnych. Jest to miejsce gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć odpady problemowe z gwarancją, że zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Ponadto dobrze zorganizowany PSZOK może być pożytecznym narzędziem wspomagającym osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Obecnie na terenie sandomierskiego PGKiM funkcjonuje taki punkt, do którego mieszkańcy przywożą różnego rodzaju odpady komunalne.

PGKiM złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o Dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozbudowy i doposażenia istniejącego PSZOK. Planowany koszt inwestycji to około 2 mln zł, przy czym wsparcie zewnętrzne może wynieść nawet do 85% wartości zadania.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie oceniony i uzyska dofinansowanie, to realizację inwestycji planujemy w 2021 roku.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch wiat do segregacji odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i placem manewrowym.

Wiaty posiadać będą wydzielone boksy w których, podobnie jak to się dzieje obecnie, przyjmowane będą między innymi takie odpady jak: gruz, popiół, odpady wielkogabarytowe, gałęzie, trawa, liście. Ponadto przyjmowane będą inne odpady problemowe, jak chociażby: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, stare opony, świetlówki, puszki po farbach, oleje, odpady budowlane i rozbiórkowe itp.

W ramach tego zadania planowane jest również przygotowanie pomieszczenia i prowadzenie punktu napraw i ponownego użycia różnego rodzaju sprzętu.

Niezwykle istotna jest również sfera edukacyjna projektu. Przygotowane zostanie specjalne pomieszczenie, gdzie będzie prowadzona działalność edukacyjna. Dzieci i młodzież z sandomierskich szkół będą mogły dowiedzieć się, jak należy segregować odpady, jak są przetwarzane, na czym polega recykling oraz w praktyce sprawdzić, jak działa PSZOK i sortownia odpadów komunalnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Mapa PSZOK

Utworzono dnia 01.06.2020, 12:52

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 465

W poprzednim tygodniu: 589

W tym miesiącu: 465

W poprzednim miesiącu: 2892

Wszystkich: 104023