Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dotacja celowa na rozbudowę PSZOK w PGKiM Sandomierz

Utworzono dnia 24.11.2020
Czcionka:

W dniu 30.09.2020r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 2720/20 dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn. ”Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. w marcu b.r. Wniosek został wysoko oceniony i uzyskał 54 punkty na 66 punktów możliwych.

Planowany koszt inwestycji wynosi ponad 2 mln zł, w tym kwota dofinansowania 1,5 mln zł z możliwością zwiększenia dotacji o 200 tys. zł. Faktyczna wysokość wkładu własnego zostanie określona po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

Inwestycja ma na celu usprawnienie segregacji odpadów dostarczanych na teren obecnie funkcjonującego PSZOK, czyli miejsca gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć odpady problemowe z gwarancją, że zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane.

Zakres projektu obejmuje:

1.  Budowę dwóch nowych wiat do segregacji odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i placem manewrowym

Dwie zadaszone wiaty o powierzchni zabudowy 390 m2 posiadać będą wydzielone boksy na dostarczane przez mieszkańców odpady np. gruz, popiół, odpady gabarytowe, odpady zielone (gałęzie, trawa, liście). Ponadto na terenie placu będą przyjmowane inne odpady problemowe, jak chociażby: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare opony, świetlówki, puszki po farbach, oleje, odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Przebudowę z nadbudową istniejącego budynku

W ramach planowanego zadania zakłada się przebudowę już istniejącego budynku na cele socjalne, edukacyjne oraz punktu prowadzenia napraw. W ramach przebudowy w obiekcie powstanie pomieszczenie, w którym będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak należy segregować odpady, jak są przetwarzane, na czym polega recykling oraz w praktyce sprawdzić, jak działa PSZOK oraz jak funkcjonuje istniejąca w pobliżu sortownia surowców wtórnych.

W budynku tym będzie przygotowane również pomieszczenie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu napraw i ponownego użycia różnego rodzaju sprzętu.

3. Zakup wyposażenia do PSZOK

Projekt zakłada również doposażenie PSZOK w niezbędny sprzęt. Oprócz kontenerów i pojemników przewidywany jest również zakup wagi magazynowej oraz urządzenia do ładowania odpadów.

Realizacja rzeczowa inwestycji zaplanowana jest w 2021 roku. Jeszcze w tym roku planujemy wyłonić wykonawcę robót budowlanych w ramach przetargu nieograniczonego. Zakładamy, że już od stycznia 2022 roku będzie funkcjonował nowy PSZOK i mieszkańcy naszego miasta będą mogli dostarczać odpady do nowego obiektu.

Pozyskane środki finansowe i zrealizowanie inwestycji przyczynią się do wzrostu świadomości na temat segregacji odpadów komunalnych a tym samym do zwiększenia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Rozbudowa PSZOK w PGKiM Sandomierz - galeria zdjęć

Utworzono dnia 24.11.2020, 12:32

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 691

W poprzednim tygodniu: 691

W tym miesiącu: 2345

W poprzednim miesiącu: 2447

Wszystkich: 99901