Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia zbiornika buforowego i komory czerpnej

Utworzono dnia 20.02.2019
Czcionka:

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej dla następujących zadań:

Zadanie nr 1. Czyszczenia zbiornika buforowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

Zadanie nr 2. Czyszczenie komory czerpnej pompowni ścieków dowożonych zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

 1. Podstawowe dane dotyczące zbiornika buforowego (Zadanie nr 1):
 1. zbiornik magazynowo-buforowy jest zbiornikiem nadziemnym, cylindrycznym, otwartym o konstrukcji żelbetowej monolitycznej,
 2. średnica zbiornika – 16 m,
 3. wysokość zbiornika – 6,4 m,
 4. zbiornik buforowy jest miejscem magazynowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, w chwili obecnej w większości są to ścieki pochodzące z zakładów przetwórstwa owoców których pH wynosi około 3,
 5. szacowana ilość osadu zalegającego na dnie:

około 1,3 m głębokości – około 220 m3- 260 m3

 1. określenie składu osadu: piach, żwirek, skratki, tłuszcze itp.
 1. Podstawowe dane dotyczące komory czerpnej (Zadanie nr 2):
 1. komora czerpna jest częścią pompowni ścieków dowożonych i jest zlokalizowana
  w podziemnej części obiektu – hali dmuchaw,
 2. komora czerpna jest zbiornikiem zamkniętym o kształcie prostokątnym, konstrukcji żelbetowej monolitycznej,
 3. długość komory – 5,0 m,
 4. szerokość komory – 3,0 m,
 5. głębokość całkowita – 4,0 m,
 6. pojemność czynna – 20 m3,
 7. właz wejściowy o wymiarach 0,55 x 0,75 m.
 1. Przedmiot i zakres zamówienia

 

Zadanie nr 1 obejmuje:

 1. czyszczenie hydrodynamiczne ścian i dna zbiornika,
 2. usunięcie osadu ściekowego i przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków.

Czyszczenie zbiornika buforowego ma umożliwić wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ścian oraz dna zbiornika buforowego.

 

Zadanie nr 2 obejmuje:

 1. czyszczenie hydrodynamiczne ścian i dna zbiornika,
 2. usunięcie osadów i zanieczyszczeń oraz przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków.
 1. Podstawowe wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Czyszczenie zbiornika oraz komory czerpnej przeprowadzone zostanie zgodnie z normami branżowymi, środkami i metodami do tego celu przeznaczonymi przy zachowaniu przepisów BHP.
 2. Wykonawca zapewni wszelkie narzędzia, sprzęt i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2019 r.
 2. Ze względu na połączenie prac związanych z czyszczeniem i planowaną do wykonania ekspertyzą stanu technicznego zbiornika buforowego Strony uzgodnią dokładną datę realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do opróżnienia zbiornika buforowego oraz komory czerpnej
  w terminie na 1 dzień przed ustalonym terminem przyjazdu Wykonawcy.
 4. Wodę i energię elektryczną potrzebną do realizacji zamówienia zapewnia Zamawiający.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 6. Kryterium oceny ofert – 100% cena netto łącznie za dwa zadania.
 7. W ofercie należy podać cenę dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 oraz cenę łączną dla obu zadań.
 8. Zamawiający dopuszcza rozliczenie obu zadań oddzielnie.
 9. Cena oferty ma być ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty
 10. Zamawiający zapewnia możliwość oględzin obiektu przed złożeniem oferty.
 11. Ofertę (skan z podpisem osoby upoważnionej) sporządzoną na załączonym druku (załącznik nr 1) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: inwestycje@pgkim.sandomierz.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta na czyszczenie zbiorników na oczyszczalni ścieków” w terminie do dnia 04 marca 2019 r. do godz. 1000.
 12. Oferty, które zostaną nadesłane po wyznaczonym w pkt 15 terminie nie będą rozpatrywane.
 13. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

      Zespół ds. inwestycji i remontów ZWiK - tel. 15/832-23-26 wew. 141

 1. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Mariusz Orchowski – Mistrz utrzymania ruchu oczyszczalni ścieków tel. 606-668-414

 1. Spółka skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe WI/540/2019

Utworzono dnia 20.02.2019, 14:54

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Utworzono dnia 20.02.2019, 14:53

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 337

W poprzednim tygodniu: 307

W tym miesiącu: 1145

W poprzednim miesiącu: 1445

Wszystkich: 65677