Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu na placu manewrowym PGKiM

Utworzono dnia 24.10.2017
Czcionka:

Sandomierz, 24 październik 2017 r.

NO/3268/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zadania pod nazwą: Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu na placu manewrowym PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu na placu manewrowym PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie stałej organizacji ruchu – plac manewrowy PGKiM w Sandomierzu, w tym:
  a) w opisie technicznym,
  b) w części rysunkowej:
  Rys. nr 1 – Plan sytuacyjny projektowanego oznakowania,
  Rys. nr 2 – Plan sytuacyjny oznakowania poziomego.
 1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku – Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 3. Termin wykonania  do 30 listopada 2017 r.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niekorzystnych, niezależnych od stron, np. warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane działaniem siły wyższej, zdarzenia nie do przewidzenia, uniemożliwiające wykonanie prac.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 6. Kryterium oceny ofert: 100 % cena.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zamawiającego ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017 r. o godz. 1030 w miejscu jw.
 9. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego, posiadać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zadania: Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu na placu manewrowym PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 oraz posiadać zapis: ”Nie otwierać przed dniem 31 października 2017 r. godz. 1030”.
 10. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
 11. Kontakt telefoniczny: Tadeusz Ślusarz tel. 534 797 166, Marek Fajfer 608 594 021.
 12. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy.

 

Prezes Zarządu
Ryszard Latawiec

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe NO/3268/2017

Utworzono dnia 24.10.2017, 13:36

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Utworzono dnia 24.10.2017, 13:36

Załącznik nr 2 - Projekt stałej organizacji ruchu

Utworzono dnia 24.10.2017, 13:36

Rys. nr 1 - Projekt oznakowania poziomego i pionowego

Utworzono dnia 24.10.2017, 13:35

Rys. nr 2 - Projekt oznakowania poziomego i pionowego

Utworzono dnia 24.10.2017, 13:33

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Luty 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 180

W poprzednim tygodniu: 375

W tym miesiącu: 1081

W poprzednim miesiącu: 1924

Wszystkich: 56465