Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2019 z dnia 11.02.2019 r. Prezesa Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2004

Sandomierz 11.02.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2019

z dnia 11 luty 2019 r.

PREZESA ZARZĄDU PGKiM W SANDOMIERZU SP. Z O.O.

zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2004

 

Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych postanawia się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 1/2004 dotyczącym powołania stałej komisji przetargowej, zmienionym Aneksem Nr 1 z dnia 12 marzec 2010 r. Aneksem Nr 2 z dnia 15 styczeń 2016 r. Aneksem Nr 3 z dnia 07 marzec 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. "Dariusz Kozieja - przewodniczący"

2) w § po pkt. 5 dodaje się punkt w brzmieniu:
"6. Michał Samołyk - członek"

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Obecny skład Komisji do przeprowadzenia przetargów:

  1. Dariusz Kozieja - Przewodniczący
  2. Tadeusz Ślusarz - Sekretarz
  3. Krzysztof Kondek - Członek
  4. Wacław Tracz - Członek
  5. Kierownik Zakładu lub Komórki Organizacyjnej, którego dotyczy przetarg.
  6. Michał Samołyk - Członek

 

ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Jak segregować odpady

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki