Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Osiągnięcia 2017

Czcionka:
 1. WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA budynku przy ul. SŁOWACKIEGO 13 w Sandomierzu dzięki dużemu zaangażowaniu zarządcy i właścicieli mieszkań wykonała oczekiwaną od kilku lat termorenowację ścian zewnętrznych. Roboty te obejmowały w szczególności:
  • demontaż izolacji z płyt wiórowo-cementowych( supremy) z trzech ścian zewnętrznych,
  • naprawę tynków zewnętrznyroch ścian po demontażu supremy,
  • remont balkonów obejmujących reprofilację ubytków betonu (spód, czoło), ułożenie płytek gresowych, montaż obróbek blacharskich,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z tynkami kolorystyką elewacji,
  • wymianę instalacji odgromowej,
  • wymianę obróbek blacharskich,
  • wykonanie daszku nad wejściem,
  • wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej,
  • inne roboty towarzyszące.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku przy ul. SŁOWACKIEGO 5 w Sandomierzu od chwili powstania systematycznie inwestuje w poprawę stanu technicznego budynku oraz poprawę estetyki i porządku otoczenia. W roku 2017 była inwestorem n/w  zakresu robót:
  • wymiany rozdzielnic elektrycznych i wymiany oświetlenia w klatkach schodowych i przed wejściami do klatek schodowych  na oświetlenie z czujnikami ruchu,
  • zagospodarowania terenu wspólnoty: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i zamontowanie nowych ławek, wydzielenie kącika rekreacyjnego i ustawienie stolika szachowego z siedziskami.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku przy OGRODOWEJ 4 w Sandomierzu etapami realizuje zadania poprawiające stan techniczny obiektu ściśle związany z uzyskaniem oszczędności w zużyciu energii cieplnej. W bieżącym roku wykonano:
 • ocieplenie ściany podłużnej styropianem wraz kolorystyką,
 • wymianę starej stolarki drewnianej na nową z PVC w podpiwniczeniu budynku.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku przy ul. MICKIEWICZA 11 w Sandomierzu  zaplanowała i wykonała  w  roku 2107 remont  loggii   balkonowych obejmujących swoim zakresem:
  • skucie odparzonych tynków i ich uzupełnienie,
  • uzupełnienie betonu w konstrukcji płyt balkonowych,
  • wykonanie izolacji wodoszczelnej płyt balkonowych,
  • ułożenie płytek mrozoodpornych,
  • wymianę obróbek blacharskich,
  • wykonanie tynków cienkowarstwowych i malarskich.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku przy ul. SŁOWACKIEGO 4  
 • wykonano remont balkonów na ścianie podłużnej zachodniej.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku przy ul. BACZYŃSKIEGO 9 w Sandomierzu - realizacja:
 • roboty malarskie klatek schodowych ( szt.5),
 • wymiana oświetlenia w klatkach schodowych na oświetlenie z czujnikami ruchu,
 • wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów i klatek schodowych (10 szt.).


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku ul. CZACHOWSKIEGO 9 w Sandomierzu – wykonano konserwację pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej masą bitumiczną ALU.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  budynku ul. MICKIEWICZA  35 w Sandomierzu - wygospodarowanie części pomieszczenia na rowery i zamontowanie stojaków, wykonanie monitoringu wizyjnego: zamontowanie 3 szt. kamer na zewnątrz i 1szt. kamery wewnątrz, wymiany rynny dachowej.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku ul. MICKIEWICZA 37 - remont kominów i czap kominowych.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku ul. MILBERTA – malowanie klatek schodowych (7 szt.) z wymianą oświetlenia na oświetlenie z sensorami ruchu.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku ul. PORTOWA 20 - realizacja uchwały dot. wykonania remontu ściany oporowej rampy zjazdowej do piwnicy, wymiany drzwi do piwnic, wykonanie nowych podestów z kostki betonowej przed wejściami do klatek schodowych, podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie instalacji domofonowej z kodami identyfikacyjnymi i kartami magnetycznymi.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku ul. PORTOWA 26 - na klatce schodowej zostały położone płytki gresowe, które w znacznym stopniu poprawiły jej wygląd i estetykę.


 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA budynku ul. KRUKOWSKA 20 - realizacja robót drogowych związanych z dojazdem do części nieruchomości, zamontowanie  bramy wjazdowej przesuwnej na teren nieruchomości, wykonanie placu zabaw dla dzieci, wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej.


 1. STARÓWKA SANDOMIERSKA - po wielu staraniach w pozyskaniu wykonawcy (czterokrotnie ogłaszanie postępowań przetargowych) zrealizowano wymianę pokryć dachowych z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. RYNEK 9 i RYNEK 29. Do końca 2017 r. wykonane zostaną takie roboty również na budynku przy ul. RYNEK 28.

 

Wymienione powyżej roboty są efektem działań podejmowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wynikających z powierzonych czynności zarządzania i administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i zasobem Gminy Sandomierz. Ich realizacja była wynikiem współpracy, współdziałania i zrozumienia potrzeb remontowo-eksploatacyjnych przez właścicieli zarządzanych zasobów.


 

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki