Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Od 01.10.2018 do 31.12.2019

Ogłoszenie

Zgodnie z uchwałą nr 1/IX/2018 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia ceny usługi odbioru wód opadowych i roztopowych z nieruchomości położonych na terenie miasta Sandomierza oraz uchwałą nr 9/VIII/2018 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ceny usługi odbioru wód opadowych i roztopowych z nieruchomości położonych na terenie miasta Sandomierza

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

ogłasza, że w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. będzie obowiązywała na terenie miasta Sandomierza niżej wymieniona cena za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych.

 

CENA ZA USŁUGĘ ODBIORU WÓD OPADOWYCH

I ROZTOPOWYCH Z UTWARDZONYCH POWIERZCHNI POŁOŻONYCH

NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

  1. Cena za usługę:

Ustalono cenę dla odbiorców usług z tytułu posiadania powierzchni trwale utwardzonej, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do zbiorowego systemu kanalizacji deszczowej.

 

W rozliczeniu ze wszystkimi odbiorcami usług obowiązuje następująca cena.

L.p. Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług cena za 1m3 wód opadowych i roztopowych liczona z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni z uwzględnieniem wskaźnika średniej wielkości opadów atmosferycznych dla miasta Sandomierza uzyskiwanego z IMiGW. 3,96 zł/m3

 

Do ceny (netto) określonej w kolumnie 4 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone wody opadowe i roztopowe w terminie podanym na fakturze VAT.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu

Ryszard Latawiec

 

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki