Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

O Zakładzie

ZAKŁAD ZIELENI

Zakład Zieleni istniał w latach 1956 – 1992 i mieścił się w „zielonym” domku przy Parku Miejskim. Zakład zajmował się konserwacją terenów zielonych miasta Sandomierza w zakresie pielęgnacji skwerów przyulicznych i innych terenów zielonych: Parku Miejskiego, Cmentarzy Wojennych (Cmentarz Wojska Polskiego i Żołnierzy Armii Radzieckiej), pielęgnacji róż, klombów i rabat oraz nasadzeń roślin jednorocznych i ich pielęgnacji. Materiał roślinny do 1990 r. produkowano w szklarni w Obrazowie, natomiast w latach 1990 1992 kupowano u innych producentów.

Od 1 czerwca 1991 r. utrzymanie terenów zielonych zostało powierzone przez miasto Sandomierz innym podmiotom i taki stan trwał do 2000 r., kiedy to w drodze przetargu P.G.K.i M. Sp. z o.o. znów dostało "szansę" dbania o estetykę miasta i odtworzyło Zakład Zieleni Miejskiej. Początkowo zakład mieścił się w "zielonym" domku, ale w 2003 r. został przeniesiony na teren bazy P.G.K.i M.

Od 2000 r. utrzymywane są następujące tereny:

 • Skwer Solidarności
 • Park Miejski
 • Ul. Zawichojska (wzdłuż muru Seminarium Duchownego)
 • Cmentarz Wojska Polskiego
 • Place zabaw przy ul. Słowackiego
 • Ul. 11-Listopada
 • Skwer przy placu 3-go maja
 • Plac św. Wojciecha
 • Teren zielony przy Urzędzie Miasta
 • Zieleniec przy ul. Katedralnej
 • Mały i Duży Rynek.
 • Zieleniec przy ul. Długosza
 • Place zabaw na terenie miasta
 • Skarpa Zachodnia
 • Skarpa ul. Tkacka

Zakres robót obejmuje: powierzchniowe oczyszczanie chodników i placów, odśnieżanie i posypywanie alejek w okresie zimowym, grabienie, nawożenie i koszenie trawników, cięcie i pielęgnację żywopłotów, różanek i iglaków, wykonywanie nasadzeń roślin jednorocznych i ich pielęgnację oraz utrzymywanie Monumentów Pamięci Narodowej. Zakład świadczy również usługi zlecone przez osoby prywatne, polegające na wykaszaniu trawników, korekcie i wycince drzew oraz wszystkich innych czynnościach, związanych z pielęgnacją zieleni na posesjach prywatnych. Przez cały okres działalności w Zakładzie Zieleni zatrudnionych było do 10 osób na stanowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych.

Funkcje kierownicze sprawowali w latach 1956 – 2015:

 • Adamczyk Stanisław 1956 – 1960
 • Sapielak Stanisław 1960 – 1981
 • Ciastek Stanisław 1981 – 1985
 • Kępa Elżbieta 1985 – 1988
 • Bilska Stanisława 1988 – 1990
 • Łukaszewski Eugeniusz 1990 – 1992
 • Jackowska Elżbieta 2000 – 2003
 • Lipiec Katarzyna 2003 – 2013
 • Fajfer Marek 2014 - VI 2015
 • Lipiec Katarzyna VII 2015 - do nadal

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Początek działalności ZUK datuje się również na rok 1956, wówczas przedsiębiorstwo nasze zajmowało się administrowaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Sandomierzu. W latach późniejszych powstał dodatkowo Zakład Pogrzebowy , który zatrudniał od 7 – 14 osób i zajmował się kompleksową obsługą pogrzebową i cmentarną, w tym dzierżawą prosektorium, przewozem zwłok na terenie miasta i okolic, obsługą pogrzebów na terenie miasta i miejscowości ościennych, sprzedażą  trumien, wieńców, kwiatów i innych akcesoriów. W czasie swego istnienia wielokrotnie zmieniał lokalizację: przy ul. Sokolnickiego, w „zielonym” domku w Parku Miejskim, przy ul. Żwirki i Wigury, przy ul. Kochanowskiego, aż w końcu znalazł się na ul. Przemysłowej. W takiej formie przetrwał do roku 1996, kiedy to przez „dbałość” o konkurencję Zakład Pogrzebowy został zlikwidowany. Od tego czasu główną działalność ZUK stanowi administrowanie Cmentarzem Komunalnym. W roku 1998 na cmentarz została doprowadzona woda, a w 2002 – energia. W tym samym roku dokończono mur z kamienia od ul. Kwiatkowskiego oraz wybrukowano centralny plac cmentarza. W latach 2003 – 2015 kontynuowano utwardzanie alejek kostką brukową, co poprawiło estetykę cmentarza i ułatwiło komunikację. Prace te będą prowadzone dalej w miarę posiadanych środków. W ciągu ostatnich  lat  w dużym stopniu prześwietlony  i odmłodzony został drzewostan, wiele drzew stanowiących zagrożenie usunięto. Na dzień dzisiejszy zakład zatrudnia 3 osoby na stanowiskach robotniczych  i 2  osoby  na nierobotniczych. Poza przygotowaniem grobów i obsługą pogrzebów zakład zajmuje się budową grobowców, układaniem kostki brukowej i wykonywaniem wylewek betonowych wokół grobów, utrzymaniem terenu cmentarza oraz opieką nad grobami na  życzenie właściciela.

Funkcje kierownicze w zakładzie sprawowali między innymi:

 • Bała Czesław 1972 – 1983
 • Ciastek Stanisław 1983 – 1984
 • Kicińska Halina 1984 – 1987
 • Hamera Irena 1987 – 1988
 • Staniek Anna 1988 – 1990
 • Łukaszewski Eugeniusz 1990 - 1992
 • Jackowska Elżbieta 1992 - 2003
 • Lipiec Katarzyna 2003 - 2013
 • Fajfer Marek 2014 - VI 2015
 • Lipiec Katarzyna VII 2015 - do nadal

W roku 2014 Zakład Zieleni Miejskiej oraz Zakład Usług Komunalnych przyłączono do Zakładu Oczyszczania Miasta i powstał jeden zakład o nazwie Zakład Oczyszczania i Usług Komunalnych. Natomiast w lipcu 2015 r. zakłady ponownie rozdzielono i utworzono Zakład Zieleni i Usług Komunalnych zajmujący się zarówno utrzymaniem zieleni, jak również administrowaniem Cmentarza Komunalnego.

Zakład na chwilę obecną zatrudnia 8 osób, z czego 6 to osoby zatrudnione na stanowiskach nieprodukcyjnych.

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki