Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 1. Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej - 41.00.A.
 2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - 41.00.B.
 3. Usługi sanitarne i pokrewne - 90.00.C.
 4. Odprowadzanie ścieków - 90.00.D.
 5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - 45.33.B.
 6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 45.12.D.
 7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 45.21.D.
 8. Wywóz śmieci i odpadów - 90.000.A.
 9. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.21.F.
 10. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów budowlanych - 45.21.C.
 11. Wytwarzanie energii elektrycznej - 40.10.A.
 12. Dystrybucja energii elektrycznej - 40.10.C.
 13. Wytwarzanie paliw gazowych - 40.20.A.
 14. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - 40.30.A.
 15. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach - 63.12.C.
 16. Oczyszczanie ścieków.

 

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki