Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Aktualizacja umowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zwraca się do Odbiorców usług z prośbą bieżącej aktualizacji umów z tytułu zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków sanitarnych.

Przypominamy, iż powiadomienie dotyczące zmian w umowie jest w gestii Odbiorcy danej usługi.

Celem przekazania prawidłowych danych jest sporządzenie umowy z aktualnym Odbiorcą usług.

Poniżej udostępniono do pobrania w celu wypełnienia:

  • Pismo przewodnie dotyczące prośby o aktualizację umowy.
  • Wniosek o zawarcie/aktualizację umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

17 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki