Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Zarządzenie Prezesa Zarządu ws. działań i zachowań w sytuacjach kryzysowych z dnia 27 listopada 2017

Zarządzenie nr 2/XI/2017
z dnia 27 listopada 2017 r. Prezesa Zarządu
PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o.

w sprawie: działań i zachowań w sytuacjach kryzysowych.

 

Działając na podstawie pkt. 8 załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. będącego załącznikiem do uchwały nr 1 z 14 sierpnia 2017 r. Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. postanawia się co następuje:

 

§1
Mając na względzie awarie wodociągowe, awarie występujące w obszarach budynków komunalnych oraz w sezonie zimowym możliwe sytuacje zagrożeń związanych z niesprzyjającymi, niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi ustala się pożądane sposoby działania i zachowania w przypadku ich zaistnienia, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2
Zarządzenie podlega wykonaniu przez wszystkich pracowników Spółki w szczególności Kierowników Zakładu Komunikacji Miejskiej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Zakładu Oczyszczania Miasta.

 

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Spółki.


 

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki