Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Osiągnięcia 2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu spółka z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta prowadzi szereg prac związanych z odbiorem nieczystości stałych, płynnych, utrzymaniem zieleni miejskiej, oczyszczaniem ulic, placów, parkingów i schodów oraz z zimowym utrzymaniem dróg. Do wykonywania tych prac niezbędne jest posiadanie odpowiedniego parku maszynowo – sprzętowego oraz posiadania odpowiedniego zaplecza pojemników.  W celu właściwego wykonywania prac powierzonych Zakładowi Oczyszczania Miasta spółka zakupiła nowy samochód hakowiec marki Scania i dwa samochody towarowo dostawcze marki Iveco oraz zgromadziła kilkaset sztuk pojemników przeznaczonych dla mieszkańców miasta.
Rok 2017 był rokiem, w którym uległa zmianie konfiguracja Zakładu poprzez połączenie Zakładu Oczyszczania Miasta z Zakładem Usług Komunalnych. Połączenie to spowodowało,  że zakres usług świadczonych dotychczasowo został poszerzony o zadania, które do tej pory świadczył Zakład Usług Komunalnych – tj. utrzymanie zieleni miejskiej oraz administrowanie cmentarzem komunalnym.

W miesiącu wrześniu dokonano wyboru oferty na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dwustronnej ściany urnowej wraz z zagospodarowaniem terenu w jej bezpośrednim sąsiedztwie na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej (dz. nr 1074/3 obręb 0004 )”, w wyniku czego wybudowany został segment dwustronnej ściany urnowej zawierający 24 dwu urnowe nisze (po 12 nisz z każdej strony), w trzech poziomach po cztery nisze każdy. Wybudowana ściana urnowa jest pierwszą na terenie gminy Sandomierz, natomiast wzrastające zainteresowanie takim rodzajem pochówku powoduje planowanie budowy kolejnych w następnych latach.


Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki