Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

O Zakładzie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza i administruje lokalowym zasobem Gminy Sandomierz i budynkami wspólnot mieszkaniowym. W swoim zarządzie posiada 124 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 76 000 m2 .

Podstawowe zadania świadczone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

  • utrzymywanie budynków w należytym stanie technicznym poprzez wykonywanie napraw bieżących i konserwacji, zapewnienie sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych w budynkach umożliwiających użytkownikom korzystanie z oświetlenia , dostawy wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania i ciepłej wody i innych urządzeń służących do wyposażenia lokali lub budynków,
  • utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i otoczenia,
  • naliczanie i pobieranie opłat związanych z najmem lokali,
  • przyjmowanie i przekazywanie lokali ich użytkownikom oraz przyjmowanie w zarząd budynków ,
  • ubezpieczenie budynków ,prowadzenie książek obiektów budowlanych ,zlecanie okresowych przeglądów,
  • prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych, rozliczanie zaliczek kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • opracowywanie projektów uchwał oraz planów gospodarczych i sprawozdań z zarządu dla każdej wspólnoty mieszkaniowej

 

Więcej na temat działalności w załącznikach dotyczących oferty zarządzania:

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki