Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Od 01.01.2021 do 31.12.2021

Ogłoszenie

Zgodnie z uchwałą nr 6/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi odbioru wód opadowych i roztopowych z nieruchomości położonych na terenie miasta Sandomierza

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

ogłasza, że w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. będzie obowiązywała na terenie miasta Sandomierza niżej wymieniona cena za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych.

 

CENA ZA USŁUGĘ ODBIORU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z UTWARDZONYCH POWIERZCHNI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

1. Cena za usługę:

Ustalono cenę dla odbiorców usług z tytułu posiadania powierzchni trwale utwardzonej, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do zbiorowego systemu kanalizacji deszczowej.

W rozliczeniu ze wszystkimi odbiorcami usług obowiązuje następująca cena.

Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług cena za 1m3 wód opadowych i roztopowych liczona z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni z uwzględnieniem wskaźnika średniej wielkości opadów atmosferycznych dla miasta Sandomierza uzyskiwanego z IMiGW. 3,96 zł/m3

 

Do ceny (netto) określonej w kolumnie 4 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone wody opadowe i roztopowe w terminie podanym na fakturze VAT.

Aktualna wysokość wskaźnika (m3/m2) na potrzeby rozliczeniowe w sprawie wód opadowych i roztopowych wynosi: 0,045 m3/m2.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki