Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Ujęcie wody i sieć wodociągowa

Ujęcie wody

Miasto zaopatrywane jest w wodę z ujęcia "Romanówka", gdzie wydobywana jest woda podziemna z poziomu trzecirzędowo-jurajskiego. Ujęcie to zlokalizowane jest w odległości 14 km od granic miasta w kierunku północnym. Studnie głębinowe położone są na gruntach wsi: Romanówka, Garbów, Prusy, Pisary, Wyspa, Wygoda i Józefków w gminach Zawichost, Dwikozy i Ożarów. Eksploatacja ujęcia rozpoczęła się w roku 1976.

Użytkownikiem ujęcia wody podziemnej „Romanówka” jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.. Z ujęcia „Romanówka” zaopatrywane jest mistao Sandomierz oraz wsie położone na terenie gmin: Dwikozy (Gałkowice, Buczek, Czermin, Kogutki, Jaroszówka, Wyspa, Kichary Stare, Kamień Łukawski), Wiczyce (Gałkowice Ocin, Łukawa Rządowa, Łukawa Kościelna, Łukawa Zakrzacze, Kolonia Wilczyce, Bugaj, Przezwody, Daromin, Wysiadłów, Ocinek, Radoszki, Dacharzów), Ożarów (Sobótka), Obrazów (Chwałki, Lenarczyce, Żurawica, Wierzbiny), Samborzec (Milczany, Kobierniki), Gorzyce (Trześń).

Pobór wody ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie ujęcia wody podziemnej „Romanówka” odbywa się przy pomocy pomp głębinowych zamontowanych w studniach i sterowanych ze stacji wodociągowej położonej w miejscowości Romanówka. Woda ze studni głębinowych podawana jest rurociągami tłocznymi do rurociągu zbiorczego o średnicy Ø 500 mm, którym woda dopływa do stacji hydroforowej w Sandomierzu. Średni pobór wody w Sandomierzu w ciągu ostatnich 4 lat wynosił od 220 do 230 m3/h, natomiast zasoby eksploatacyjne „Romanówki” wynikające z pozwolenia wodno-prawnego wynoszą 480 m3/h.

Na ujęciu wody dla miasta Sandomierza zlokalizowanym w rejonie miejscowości Romanówka jest 11 odwiertów sprawnych technicznie, w tym 9 studni jest podłączonych do eksploatacji, a dwa odwierty stanowią rezerwę.


Sieć wodociągowa

Długość sieci rozdzielczej wraz z magistralą dosyłową oraz przyłączami wynosi około 170 km. i są one stale rozbudowywane Sieć była budowana począwszy od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku.

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki