Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Osiągnięcia 2017

 1. Realizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2017 r. wykonał:

 • 44 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1304 mb
 • 56 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 1255 mb
 1. Wymiana wodomierzy i wdrożenie radiowego systemu odczytu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora.  Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy wodociągów nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że pojadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty. Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości nawet do 300 metrów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wymienił do końca listopada 2017 r. - 405 szt. wodomierzy.

 1. Redukcja strat wody w sieci wodociągowej.

W roku 2017 zmniejszyliśmy straty wody w stosunku do roku poprzedniego o 3,2%, poprzez aktywną kontrolę wycieków, wyeliminowanie awaryjnych odcinków sieci w ul. Portowej i Torowej oraz sukcesywną wymianę wodomierzy o szerszym spektrum pomiaru (dokładność pomiaru).

Zjawisko strat wody występuje w każdym systemie zaopatrzenia w wodę. Straty wody są trudne do zlikwidowania, a mówienie o ich całkowitym wyeliminowaniu może być tylko rozważaniem czysto teoretycznym. Z drugiej jednak strony w każdym przedsiębiorstwie/ zakładzie wodociągowym konieczne jest podejmowanie stałych wysiłków zmierzających do zmniejszenia tych strat.

 1. Wykonanie stref telemetrycznych nadzorujących pracę sieci wodociągowej na terenie miasta Sandomierz.

Jednym z warunków sprawnej i wydajnej obsługi systemów wodociągowych jest ciągła obserwacja parametrów hydraulicznych zarówno dostarczanej wody, jak i pracy wszystkich obiektów systemu wodociągowego. Zakład Wodociągów i Kanalizacji uruchomił w 2017 r. trzy strefy telemetryczne nadzorujące pracę sieci wodociągowej.

 • Strefa „Mokoszyn” obejmująca ulice: Milberta, Schinzla, Długa, Górna, Dobra, Mokoszyńska.
 • Strefa „Mickiewicza” obejmująca ulice: Mickiewicza, Maciejowskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej.
 • Strefa „Armii Krajowej” obejmująca ulice: Armii Krajowej, Zielna, Cieśli,  Maciejowskiego, Czachowskiego, Żółkiewskiego.

Głównym celem monitoringu parametrów hydraulicznych w ww. strefach jest poprawa sprawności działania sieci wodociągowej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu lokalizacji awarii. Na sieci wodociągowej zainstalowane są urządzenia do pomiarów ciśnienia i przepływu,  przekazujące dane do centralnej dyspozytorni przy użyciu sieci GSM. Wszystkie dane pomiarowe oraz informacje alarmowe przesyłane są do operatorów i wizualizowane na ekranie w centralnej dyspozytorni.Efekty inwestycji:

 • nadzór nad pracą sieci wodociągowej w wyodrębnionych strefach miasta,
 • kontrola ciśnień w opomiarowanych rejonach sieci,
 • identyfikacja wycieków i ograniczenie strat wody,
 • bilansowanie dostaw wody i jej zużycia w systemie wodociągowym,
 1. Zainstalowanie mieszadła ścieków sanitarnych w głównej przepompowni ścieków prawostronnej części Sandomierza – „Lwowska 1”

Zatapialne mieszadło KSB o mocy 1,2 kW, które wywołuje strumieniowe mieszanie medium i wprawia w ruch ciecz, ujednorodnia jej skład, zapobiega sedymentacji, co w konsekwencji zmniejsza awaryjność całego systemu hydraulicznego pompowni. Po zainstalowaniu mieszadła w przepompowni wyeliminowało uciążliwe odory oraz odkładanie się osadów, które  gromadziły się na dnie i powierzchni lustra ścieków w postaci „kożucha”. Czyszczenie i wywóz osadów z ww. przepompowni generowały znaczące koszty. 1. Wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w Romanówce na bardziej wydajne i energooszczędne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sukcesywnie wymienia orurowanie i pompy głębinowe zainstalowane w studniach  dostarczających wodę do wodociągu „Sandomierz”. W 2017 roku wymienione zostały dwie pompy na ujęciu wody w studniach S-11 o mocy 55 kW zastąpiono 30 kW i S-1 o mocy 30 kW zastąpiono 22 kW. Dzięki zastosowaniu nowych, bardziej wydajnych i energooszczędnych  pomp  Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w sposób bardziej zoptymalizowany zapewni dostarczenie wody w odpowiedniej ilości, jakości oraz odpowiednim ciśnieniu. Możliwość pracy z soft-startami  znacznie poprawiła pracę systemu.


 

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki