Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jakość wody

Czcionka:

Standardy jakościowe usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów realizuje zadania określone:

  • w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
  • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz w rozporządzeniach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i prowadzone są przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Dla poprawy jakości obsługi lientów wydzielono organizacyjnie dwa stanowiska pracy w biurze obsługi klientów, gdzie pracownicy maj ą bezpośredni kontakt z klientami,zajmują się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców.


Wyniki badań wody przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu.

Wyniki badania wody Nr HK.307.2015 przeprowadzone przez WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W RZESZOWIE ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, tel. centrala: (17) 852-21-11. ODDZIAŁ LABORATORYJNY W TARNOBRZEGU.

Nazwa klienta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adres: ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
Badany obiekt: próbka wody do spożycia
Miejsce: wodociąg w Sandomierzu, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego, ul. Baczyńskiego 18
Próba pobrana przez: pracownik WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu
Data przyjęcia próbki do badań: 29.06.2015
Data/Daty badania próbki: od 29.06.2015 do 08.07.2015

Dopuszczalne zakresy wartości podano na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Jednostka mętności FNU = NTU.

W czasie całego postępowania z obiektem nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości.

Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wartości liczbowe ze znakiem "<" stanowią granicę nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.


Wyniki analizy fizyko-chemicznej wody ze studni nr 2 w Romanówce

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych
ul. J. Słowackiego 8/10
60-821 Poznań

Nazwa ujęcia - studnia nr 2 miejscowość - Romanówka
Gmina - Dwikozy
Województwo - Świętokrzyskie
Rodzaj ujęcia - studnia
Data pobrania próby - 7.05.2001.
Przez - Przedstawiciela PSSE w Sandomierzu

 

Badania ogólne i sensoryczne

 

Badania szczegółowe

Kwasu metaborowego HBO2 poniżej 0,5 mg/l
Suma oznaczonych składników 529,62
Dwutlenku węgla CO2 nie stwierdza się
Siarkowodoru H2S nie stwierdza się

 

Badania zanieczyszczeń organicznych

 

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki