Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jakość wody

Czcionka:

Standardy jakościowe usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów realizuje zadania określone:

  • w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
  • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz w rozporządzeniach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i prowadzone są przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Dla poprawy jakości obsługi lientów wydzielono organizacyjnie dwa stanowiska pracy w biurze obsługi klientów, gdzie pracownicy maj ą bezpośredni kontakt z klientami,zajmują się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców.


Wyniki badań wody przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu.

Wyniki badania wody Nr HK.307.2015 przeprowadzone przez WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W RZESZOWIE ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, tel. centrala: (17) 852-21-11. ODDZIAŁ LABORATORYJNY W TARNOBRZEGU.

Nazwa klienta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adres: ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
Badany obiekt: próbka wody do spożycia
Miejsce: wodociąg w Sandomierzu, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego, ul. Baczyńskiego 18
Próba pobrana przez: pracownik WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu
Data przyjęcia próbki do badań: 29.06.2015
Data/Daty badania próbki: od 29.06.2015 do 08.07.2015

Dopuszczalne zakresy wartości podano na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Jednostka mętności FNU = NTU.

W czasie całego postępowania z obiektem nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości.

Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wartości liczbowe ze znakiem "<" stanowią granicę nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.


Wyniki analizy fizyko-chemicznej wody ze studni nr 2 w Romanówce

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych
ul. J. Słowackiego 8/10
60-821 Poznań

Nazwa ujęcia - studnia nr 2 miejscowość - Romanówka
Gmina - Dwikozy
Województwo - Świętokrzyskie
Rodzaj ujęcia - studnia
Data pobrania próby - 7.05.2001.
Przez - Przedstawiciela PSSE w Sandomierzu

 

Badania ogólne i sensoryczne

 

Badania szczegółowe

Kwasu metaborowego HBO2 poniżej 0,5 mg/l
Suma oznaczonych składników 529,62
Dwutlenku węgla CO2 nie stwierdza się
Siarkowodoru H2S nie stwierdza się

 

Badania zanieczyszczeń organicznych

 

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki