Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Jakość wody

Standardy jakościowe usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów realizuje zadania określone:

  • w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
  • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz w rozporządzeniach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i prowadzone są przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Dla poprawy jakości obsługi lientów wydzielono organizacyjnie dwa stanowiska pracy w biurze obsługi klientów, gdzie pracownicy maj ą bezpośredni kontakt z klientami,zajmują się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców.


Wyniki badań wody przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

 

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki