Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formularze do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków - wersja edytowalna DOC

Utworzono dnia 08.01.2021, 07:35

Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków - wersja nieedytowalna PDF

Utworzono dnia 08.01.2021, 07:35

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - wersja edytowalna DOC

Utworzono dnia 26.11.2019, 14:26

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - wersja nieedytowalna PDF

Utworzono dnia 26.11.2019, 14:26

Oświadczenie o akceptacji otrzymywania faktur za usługi wodociągowo-kanalizacyjne przesyłane drogą elektroniczną

Utworzono dnia 20.02.2017, 22:45

Pobierz aktualny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz

Utworzono dnia 27.08.2019, 07:41

Pobierz aktualny wzór umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - wersja edytowalna DOC

Utworzono dnia 27.08.2019, 07:47

Pobierz aktualny wzór umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - wersja nieedytowalna PDF

Utworzono dnia 27.08.2019, 07:47

Pobierz wzór wniosku o wydanie warunków technicznych do projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 2019 - wersja edytowalna DOC

Utworzono dnia 15.04.2020, 11:06

Pobierz wzór wniosku o wydanie warunków technicznych do projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 2019 - wersja nieedytowalna PDF

Utworzono dnia 15.04.2020, 11:06

Pobierz aktualny wzór aneksu na wodę bezpowrotnie zużywaną z podlicznika - wersja edytowalna DOC

Utworzono dnia 27.08.2019, 08:18

Pobierz aktualny wzór aneksu na wodę bezpowrotnie zużywaną z podlicznika - wersja nieedytowalna PDF

Utworzono dnia 27.08.2019, 08:18

Pobierz wzór wniosku o odbiór montażu punktu poboru wody do celów ogrodowych 2019 - wersja edytowalna DOC

Utworzono dnia 21.08.2019, 14:41

Pobierz wzór wniosku o odbiór montażu punktu poboru wody do celów ogrodowych 2019 - wersja nieedytowalna PDF

Utworzono dnia 21.08.2019, 14:42

Pobierz wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej 2019 - wersja edytowalna DOC

Utworzono dnia 21.08.2019, 14:45

Pobierz wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej 2019 - wersja nieedytowalna PDF

Utworzono dnia 21.08.2019, 14:45

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki